เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี
เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี
เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี  [2016-02-16][1139]
 
 
 
กลุ่มฯเฟอร์นิเจอร์ ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน ได้มีมติให้เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป้นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2559 และขอสอบถามข้อมูลมายังผู้ที่นำเข้าและผู้ซื้อสินค้า เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 4738 หรือ 0 2547 4774-86 ต่อ 4860 ท่านใดสนใจสามารถดาวโหลดได้จากด้านล่างนี้